Hopp til innhald

  1. Home
  2. Sosiologi og sosialantropologiChevronRight
  3. SosialiseringChevronRight
  4. Massemedium, teknologi og kommunikasjonChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgave

Likestilling og medium

I denne oppgåva skal du lytte til Kjønnsavdelingen episode 2 Media

Lytt til første delen av podkasten, og finn ut kva forskarane seier om spørsmåla under. Elisabeth Eide snakkar frå starten av podkasten og fram til 15.38, og Aina Landsverk Hagen frå 16.28 til 27.60.

Elisabeth Eide er professor og medieforskar. Ho har forska på korleis media framstiller kjønn, og om det er likestilling i media.

1. Korleis blir kjønn framstilt i media, ifølgje professor og medieforskar Elisabeth Eide?

2. Kva meiner ho er konsekvensane av korleis media framstiller kjønn?

3. Kva meiner ho kan gjerast for å fremje likestilling i media?

Aina Landsverk Hagen er sosialantropolog, og forskar på netthets i media.

4. Kor omfattande meiner ho netthetsproblematikk er?

5. Kva påpeiker ho er konsekvensane av netthets?

6. Kva meiner ho er gode tiltak for å handtere netthets, for dei som blir utsette for det?

7. I podkasten brukte forskarane uttrykk som:
feminisme, dagsorden, minoritetsmarkør, "sportifisering", seksualisert mobbing, ytringsskade, triggertema og hersketeknikk.
Forklar kva vi meiner med desse utrykka.

8. Skriv eit Leserinnlegg med overskrifta "Likestilling i media?" frå din ståstad som ung vaksen. Argumenter for korleis dette påverkar deg, og drøft kva du meiner må til for å fremje likestilling i media.

Læringsressursar

Massemedium, teknologi og kommunikasjon

SubjectEmne

Læringssti

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter