Hopp til innhald

 1. Home
 2. BiologiChevronRight
 3. CellebiologiChevronRight
 4. Celler og organellarChevronRight
 5. Forsøk: Mikroskopering av plante- og dyrecellerChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgaver og aktiviteter

Forsøk: Mikroskopering av plante- og dyreceller

Plante- og dyreceller har både likskapar og forskjellar i oppbygning. Lag eit enkelt mikroskoppreparat, og sjå nokre av desse.

Hensikt

I dette forsøket skal du lage og studere preparat av ei dyrecelle og to ulike planteceller.

Du skal bruke mikroskop til å studere og samanlikne dei ulike celletypane. Sjå spesielt etter fasongen på cellene og på kva slags celleorganellar som er synlege.

Utstyr
 • skalpell
 • tannpirkarar
 • objektglas
 • tørkepapir
 • linsepapir
 • dekkglas
 • dropeteljar
 • mikroskop
 • lauk
 • fagermose
 • jodløysing (låg konsentrasjon)

Framgangsmåte

Overflateceller i munnhola

 1. Fargeløse runde celler med tydelig kjerne og kornete cytoplasma.
  Epitelceller frå munnen før farging med jodløysning

  Puss reint eit objektglass.

 2. Dryp ein drope fortynna jodløysing på glaset.
 3. Skrap forsiktig med den breie enden av tannpirkaren på innsida av kinnet.
 4. Rør ut det som sit på tannpirkaren i joddropen.
 5. Legg dekkglaset forsiktig på (sjå figur over). Tørk bort overflødig væske.
 6. Studer preparatet i mikroskopet og teikn ei skisse av det du ser.
 7. Sett namn på dei delane av cella som du ser.

Laukceller

 1. Et lag med rød hud rives av en rødløk. Foto.
  Raudløkhud

  Lauken er oppbygd av fleire lag med laukblad. Skjær ein bit av eit laukblad. Riv laus eit lite stykke av innerhuda (ca. 1 x 1 cm). Dersom laukbiten er så tynn at han er nærast gjennomsiktig, har du gjort rett. Du kan bruke ein skalpell, men det enklaste er å bruke naglane dine.

 2. Dryp ein drope jodløysing (fortynna) på objektglaset.
 3. Legg hudbiten forsiktig ned i joddropen. Hudbiten bør vere mindre enn objektglaset.
 4. Legg på eit dekkglas (senk ned som i figuren over). Unngå luftbobler.
 5. Tørk vekk overflødig væske.
 6. Studer preparatet i mikroskopet og teikn ei skisse av det du ser.
 7. Sett namn på dei delane av cella du ser.

Celler frå fagermose

 1. Celletyper i blad av torvmose. Foto.
  Celler i torvmoseblad med vasslagring

  Dryp ein drope vatn på eit objektglas og legg eit lite blad av mosen i dropen.

 2. Legg dekkglaset forsiktig over. Unngå luftbobler.
 3. Tørk vekk overflødig væske.
 4. Studer preparatet i mikroskopet og teikn ei skisse av det du ser.
 5. Sett namn på dei delane av cella som du ser..

Drøfting og konklusjonar

 1. Kva for delar veit du at ei dyrecelle består av?
 2. Kva for delar veit du at ei plantecelle består av?
 3. Kva for nokre av desse delane kan du sjå i eit lysmikroskop?
 4. Har du nokon fornuftig forklaring på at du ikkje kan sjå alt?
 5. I kva for typar mikroskop kan ein sjå fleire detaljar?
 6. Kva slags skilnader ser du mellom overflateceller, laukceller og fagermoseceller?

Læringsressursar

Celler og organellar

Kva er kjernestoff og tilleggsstoff?
SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter