Hopp til innhald

 1. Home
 2. BiologiChevronRight
 3. Den unge biologenChevronRight
 4. Feltarbeid – for- og etterarbeidChevronRight
 5. Artsbestemming – oppgåve med nøklingChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgave

Artsbestemming – oppgåve med nøkling

Øv på å bruke en artsbestemmingsnøkkel over den oppdikta slekta Simplicia.

Oppgåve med nøkling i den oppdikta slekta Simplicia

Her finn du ein enkel, togreina artsbestemmingsnøkkel over den oppdikta slekta Simplicia med fem kjende artar. Slekta er kjenneteikna ved åttetalige blomstrar (blomstrar med åtte kronblad) som sit enkeltvise på ein ugreina stengel med eller utan stengelblad. Blomstrane er oftast blå eller nokre gonger kvite. Start nøklinga med å velje eitt av dei to alternativa under punkt 1 for så å nyste deg vidare til riktig art.

Artsbestemmingsnøkkel

Nivå 1

Nivå 2

Nivå 3

Nivå 4

Art

Ingen blad på stengelen, alle blad ved basis

Simplicia scaposa

Blad både på stengelen og ved basis

Gå til videre til nivå 2

Stengelblada sit motsett på stengelen

Simplicia oppositifolia

Stengelblada sit ikkje motsett på stengelen

Gå til videre til nivå 3

Kvite blomstrar

Simplicia alba

Blå blomstrar

Gå til videre til nivå 4

Stengel hårlaus

Simplicia vulgaris

Stengel hårete, i alle fall nedst

Simplicia pubescens

Oppgåver:

 • Artsbestem artane A–E.
 • Kva betyr dei latinske artsnamna?
 • Kan du lage ein art til i slekta Simplicia og byggje om nøkkelen for å få med denne òg?
 • Kva skjer viss art D ikkje blømer, men er i knopp eller ber frukt?

Læringsressursar

Feltarbeid – for- og etterarbeid

Kva er kjernestoff og tilleggsstoff?
SubjectEmne

Fagstoff

 • SubjectMaterialFagstoff

  Datalogging i feltarbeid

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • SubjectMaterialFagstoff

  Bruk av digitale kart i feltarbeid

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • SubjectMaterialFagstoff

  Innføring i bruk av "Kart i skolen" på ekskursjoner

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • SubjectMaterialFagstoff

  Digitale verktøy i naturfag

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • SubjectMaterialFagstoff

  Tree of life – slektskap mellom organismer

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • SubjectMaterialFagstoff

  Kreativ bruk av mobiltelefon i undervisninga

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter

 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Generasjonsveksling hos sisselrot

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Forsøk: Fotosyntese og celleanding – datalogging

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Infusoriekultur

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Artskunnskap og systematikk

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff