Hopp til innhald

 1. Home
 2. BiologiChevronRight
 3. Den unge biologenChevronRight
 4. Feltarbeid – for- og etterarbeidChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgave

Artsbestemming – oppgåve med nøkling

Oppgåve med nøkling i den oppdikta slekta Simplicia

Her finn du ein enkel, togreina artsbestemmingsnøkkel over den oppdikta slekta Simplicia med fem kjende artar. Slekta er kjenneteikna ved åttetalige blomstrar (blomstrar med åtte kronblad) som sit enkeltvise på ein ugreina stengel med eller utan stengelblad. Blomstrane er oftast blå eller nokre gonger kvite. Start nøklinga med å velje eitt av dei to alternativa under punkt 1 for så å nyste deg vidare til riktig art.

Fem blomsterplanter. Illustrasjon.
Arter fra den fiktive slekta [i]Simplicia[/i] til øving i artsbestemming.
 1. Ingen blad på stengelen, alle blad ved basis ………………. Simplicia scaposa
 1. Blad både på stengelen og ved basis ..……………………… punkt 2

2. Stengelblada sit motsett på stengelen .………………......... Simplicia oppositifolia
2. Stengelblada sit ikkje motsett på stengelen …………......... punkt 3
3. Hvite blomstrar ……………………………..………………. Simplicia alba
3. Blå blomstrar ……………………………………………….. punkt 4
4. Stengel hårlaus …………………………………………. Simplicia vulgaris
4. Stengel hårete, i alle fall nedst ………………….......... Simplicia pubescens

Oppgåver:

 • Artsbestem artane A–E.
 • Kva betyr dei latinske artsnamna?
 • Kan du lage ein art til i slekta Simplicia og byggje om nøkkelen for å få med denne òg?
 • Kva skjer viss art D ikkje blømer, men er i knopp eller ber frukt?

Læringsressursar

Feltarbeid – for- og etterarbeid

Kva er kjernestoff og tilleggsstoff?
SubjectEmne

Fagstoff

 • SubjectMaterialFagstoff

  Feltarbeid

 • SubjectMaterialFagstoff

  Datalogging i feltarbeid

  Tilleggsstoff er fagstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • SubjectMaterialFagstoff

  Bruk av digitale kart i feltarbeid

  Tilleggsstoff er fagstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • SubjectMaterialFagstoff

  Innføring i bruk av "Kart i skolen" på ekskursjoner

  Tilleggsstoff er fagstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • SubjectMaterialFagstoff

  Digitale verktøy i naturfag

  Tilleggsstoff er fagstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • SubjectMaterialFagstoff

  Tree of life – slektskap mellom organismer

  Tilleggsstoff er fagstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • SubjectMaterialFagstoff

  Kreativ bruk av mobiltelefon i undervisninga

  Tilleggsstoff er fagstoff
  AdditionalTilleggstoff
SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter

 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Generasjonsveksling hos sisselrot

  Tilleggsstoff er fagstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Forsøk: Fotosyntese og celleanding – datalogging

  Tilleggsstoff er fagstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Infusoriekultur

  Tilleggsstoff er fagstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Artskunnskap og systematikk

  Tilleggsstoff er fagstoff
  AdditionalTilleggstoff