Hopp til innhald

  1. Home
  2. BiologiChevronRight
  3. Nyttig om biologiChevronRight
  4. Verktøy, eFørelesingar og oppslagsverkChevronRight
  5. Tabell med genetisk kodeChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagstoff

Tabell med genetisk kode

Tabellen viser kva for aminosyre kvar triplett (kodon) i mRNAet er kode for. Dei fire nitrogenbasane kan kombinerast på 64 ulike måtar. Desse utgjer kodane som ligg etter kvarandre på mRNAet.


Sidan det er mange fleire kodar (64) enn aminosyrer (20), vil fleire av triplettane vere kode for same aminosyra. Oftast er berre den siste basen ulik. Eigne kodar for stopp og start finst også.

Tabell over den genetiske koden i mRNA.
Kodontabell: Denne tabellen illustrerer 64 moglege kodontriplettar.


2. base

1.
base


UCAG
U UUU Phenylalanin
UUC Phenylalanin
UUA Leucin
UUG Leucin
UCU Serin
UCC Serin
UCA Serin
UCG Serin
UAU Tyrosin
UAC Tyrosin
UAA Ochre Stop
UAG Amber Stop
UGU Cystein
UGC Cystein
UGA Opal Stop
UGG Tryptophan
C CUU Leucin
CUC Leucin
CUA Leucin
CUG Leucin
CCU Prolin
CCC Prolin
CCA Prolin
CCG Prolin
CAU Histidin
CAC Histidin
CAA Glutamin
CAG Glutamin
CGU Arginin
CGC Arginin
CGA Arginin
CGG Arginin
A AUU Isoleucin
AUC Isoleucin
AUA Isoleucin
1 AUG Metionin (start)
ACU Threonin
ACC Threonin
ACA Threonin
ACG Threonin
AAU Asparagin
AAC Asparagin
AAA Lysin
AAG Lysin
AGU Serin
AGC Serin
AGA Arginin
AGG Arginin
G GUU Valin
GUC Valin
GUA Valin
GUG Valin
GCU Alanin
GCC Alanin
GCA Alanin
GCG Alanin
GAU Asparginsyre
GAC Asparginsyre
GAA Glutaminsyre
GAG Glutaminsyre
GGU Glycin
GGC Glycin
GGA Glycin
GGG Glycin

1 AUG-kodon kodar for methionin og gjer samtidig teneste som initieringsstad (start); det første AUGet i eit mRNA sin kodingsregion vil vere staden der translasjonen til proteinet begynner.

Denne tabellen er henta frå: http://da.wikipedia.org/wiki/Genetiske_kode
All tekst er gitt ut under GNU Free Documentation License.

Læringsressursar

Verktøy, eFørelesingar og oppslagsverk