1. Home
  2. Kokk- og servitørfag Vg2ChevronRight
  3. DrikkevarerChevronRight
  4. VinChevronRight
  5. FruktvinChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Fruktvin

Fruktvin kan lagast av alle typar frukt og bær utanom druer.

Forskjellige fruktviner og frukt. Foto.
  • Mykje brukte råstoff er rabarbra, rips, solbær, kirsebær, eple, fiken, rosiner og løvetann.
  • Før gjæringa startar, må bær knusast og frukt malast. Denne massen må ein så helle kokande vatn over eller svovle for å drepe uønskt gjær.
  • Så tilset ein kultivert vingjær og litt sukker. Dette er som du kanskje hugsar, unødvendig med druevin. Med slik vingjær kan ein oppnå ein vin på over 20 prosent.
  • Etter eit par dagar startar det vi kallar stormgjæring, som varer i cirka 3 dagar.
  • Så blir mosten pressa frå råstoffet, og den stille gjæringa held fram i 4–12 veker, alt etter temperatur og sukkerinnhald. Heile sukkermengda blir tilsett i to til tre omgangar.
  • Dei fruktvinane som blir selde i Noreg, har ein alkoholprosent på mellom 8 og 16.

Læringsressursar

Vin

Kva er kjernestoff og tilleggsstoff?
SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Vurderingsressurs