Hopp til innhald

 1. Home
 2. Kokk- og servitørfag Vg2ChevronRight
 3. Råvarer og produksjonChevronRight
 4. Ville nyttevekstarChevronRight
 5. Ville nyttevekstar – sanking og produksjonChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgåver og aktivitetar

Ville nyttevekstar – sanking og produksjon

Hovudtema for prosjektet er å skape interesse for bruk av etande ville nyttevekstar, med ønske om at elevane vil bringe kunnskapen med seg ut til restaurantbransjen.

FooterHeaderIconFooter iconLK06
Fargerik salat på eit brett med ei skål grønn pesto ved sida av. Foto.
Salat med mellom anna vassarve, løvetann, løpstikke, gauksyre og marikåpe servert med skvallerkålpesto.

Informasjon om oppgåva

I dette oppdraget skal læraren først gjennomgå litt om temaet etande ville nyttevekstar, deretter skal elevane ut å sanke planter. Av nyttevekstane skal kvar gruppe finne oppskrifter og lage retter. Til slutt i prosjektet skal rettene og nyttevekstane presenterast for resten av klassen, og i tillegg skal det lagast eit felles oppskriftshefte.

Elevane kan gjerne fotografere undervegs i prosessen og leggje dette med i presentasjonen og oppskriftsheftet.

For at elevane skal nå læringsmåla, er det lagt opp til både teori og praksisundervisning.

Dette er eit arbeidsoppdrag som eignar seg som gruppearbeid med 3–4 elevar på kvar gruppe.

Hugselappen

Arbeidsoppdraget må utførast mens det er sesong for nyttevekstar, i tidsrommet april–mai.

Hovudråvarer

Gruppe 1: Brennesle

Gruppe 2: Skvallerkål

Gruppe 3: Løvetann

Gruppe 4: Geitrams

Dag 1

Teoridel

 • Læraren informerer om prosjektet.
 • Teori om nyttevekstar.
 • Test-Kahoot eller quizkopling til Kahoot (ligg under relaterte artiklar nedst på sida).
 • Kvar gruppe får utdelt ei hovudråvare som dei skal finne fakta om og presentere for klassen på dag 4.

Dag 2 – første økt

Sanking av nyttevekstar

 • Klassen finn ein stad som eignar seg til å sanke nyttevekstar på.
 • Kvar gruppe må passe på at dei får sanka nok av hovudråvara si.
 • Gruppene konkurrerer om å dekorere det mest innbydande bordet, ved å samle inn røter, bær og greiner til dekorasjon mens dei er ute på sanking.

Dag 2 – andre økt

Førebuing til kjøkkenøkt

 • Lage ein meny og finne oppskrifter som passar til nyttevekstane gruppene har sanka. Læraren oppgir kva for andre hovudråvarer og basisvarer elevane kan nytte.
 • Lage arbeidsplan.

Dag 3

Kjøkkenøkt

 • Kvar gruppe lagar til menyen som planlagt.
 • Kvar gruppe dekkjer opp eit bord som passar til menyen, og dekorerer med det dei har funne i naturen.
 • Rettene skal presenterast på ein buffé.
 • Gruppene vaskar kjøkkenet.

Dag 4

 • Kvar gruppe presenterer fakta om nyttevekstane og rettene som vart laga.
 • Klassen samlar oppskriftene som gruppene har nytta, og lagar eit felles oppskriftshefte.
 • Gruppene skriv logg.
Sist oppdatert 17.06.2019
Tekst: Unni Kulhuset Granheim, Hege Resell Amdahl, Cathrine Stavnes og Martin Sveen (CC BY-SA)

Læringsressursar

Ville nyttevekstar

MenuBook

Fagstoff

MenuBook

Oppgåver og aktivitetar