Hopp til innhald

 1. Home
 2. Design og håndverk Vg1ChevronRight
 3. StilhistorieChevronRight
 4. Street art og den anonyme kunstnarenChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Street art og den anonyme kunstnaren

Du har sikkert sett gatekunst fleire stader. Gatekunst, eller det som blir kalla street art på engelsk, er fellesnemninga på biletkunst oppført i det offentlege rom. Nokre gonger er det rein dekor, mens andre gonger er det meint å kommunisere politiske eller sosiale bodskapar til folk på gata.

To personer sitter i an bakgate. Foto.

Street art er som oftast ikkje ønskt eller bestilt av dei som eig dei flatene som blir dekorerte. Mykje gatekunst er derfor ofte ulovleg oppført. For å unngå problem med politiet er dei fleste gatekunstnarar anonyme, og dei opererer med pseudonym, kallenamn, når dei signerer verka sine.

Denne anonymiteten gir gatekunsten ei form for mystikk. Det kan vere vanskeleg å vite kven som har laga kunstverka, og kva dei tyder.

Vanlege teknikkar for gatekunst er graffiti – anten ved frihandsteknikk eller gjennom sjablongar. Andre gatekunstnarar set opp klistremerke og plakatar eller lagar måleri på ulike typar flater i bybiletet. Nokre jobbar også tredimensjonalt og lagar installasjonar og skulpturar.

Gatekunst av et fargerikt hjerte på en vegg. Foto.
Kva kan det tenkjast at den som laga dette gatekunstverket ønskte å seie?

Banksy – den anonyme kunstnaren

Gatemaleri på murvegg av gutt som slåt med slegge på en brannhydrant. Foto.

Banksy blir reknasom den mest kjende gatekunstnaren i verda. Han jobbar med sjablongar og spraymåling. Truleg bruker han og mange andre gatekunstnarar den metoden fordi det er raskare å bli ferdig på den måten enn på frihand. Då er det mindre sjanse for å bli oppdaga og avslørt.

Banksy er kjend for å kommentere samfunnet vi lever i, med politiske og humoristiske bodskapar. Ofte er bodskapen retta mot krig, mot kapitalisme, mot det etablerte samfunnet eller for fridom.

Bruk av biletelement i arbeida hans inkluderer dyr som aper og rotter eller politi, soldatar, barn og eldre. Sjølv om det han lagar, ikkje er bestilt eller lovleg oppført, er fleire av verka hans blitt auksjonerte bort av det velkjende auksjonshuset Sotheby’s til ekstreme summar.

Andre av verka hans er vortne sette på som vandalisme og er dekte til eller måla over.

Gatekunst av Banksy på vestbredden, politi åpner muren. Foto.
Eitt av fleire verk Banksy har laga, som oppfordrar til fred i konflikten mellom israelarar og palestinarar. Dette er laga på ein mur på Vestbreidda.

Læringsressursar

Stilhistorie

Kva er kjernestoff og tilleggsstoff?
SubjectEmne

Læringssti

SubjectEmne

Fagstoff

 • SubjectMaterialFagstoff

  Kunst i det gamle Egypt

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • SubjectMaterialFagstoff

  Pompeii

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • SubjectMaterialFagstoff

  Hagia Sofia

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • SubjectMaterialFagstoff

  Hva er en stavkirke?

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • SubjectMaterialFagstoff

  Urnes stavkyrkje

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • SubjectMaterialFagstoff

  Nidarosdomen: Spissbue eller gotisk bue

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • SubjectMaterialFagstoff

  St. Denis

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • SubjectMaterialFagstoff

  Funn fra norsk middelalder

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • SubjectMaterialFagstoff

  Sølv i Renessansen

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • SubjectMaterialFagstoff

  Manierismen

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • SubjectMaterialFagstoff

  Seinbarokk

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • SubjectMaterialFagstoff

  Porselen i barokken

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • SubjectMaterialFagstoff

  Utskjæringer i tre og elfenben i senbarokken

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • SubjectMaterialFagstoff

  Rokokkotida

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • SubjectMaterialFagstoff

  Rokokkostolar

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • SubjectMaterialFagstoff

  Interiør, bruksgjenstander og klær på 1700-tallet

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • SubjectMaterialFagstoff

  Den franske revolusjonen sin innverknad på stilhistoria

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • SubjectMaterialFagstoff

  Art Nouveau

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • SubjectMaterialFagstoff

  Modernisme

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • SubjectMaterialFagstoff

  Internasjonal stil i arkitekturen

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • SubjectMaterialFagstoff

  Funksjonalistisk arkitektur

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • SubjectMaterialFagstoff

  Interesse for Art Deco

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • SubjectMaterialFagstoff

  Skandinavisk kitch

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • SubjectMaterialFagstoff

  Popkunsten

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • SubjectMaterialFagstoff

  Ellinor Flor om moter

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • SubjectMaterialFagstoff

  Ekornesbua

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter

SubjectEmne

Kildemateriale