Hopp til innhald

 1. Home
 2. Restaurant- og matfag Vg1ChevronRight
 3. Råvarer, tillaging og produksjonChevronRight
 4. Skaldyr og blautdyrChevronRight
 5. Kontrollspørsmål SkjelChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgaver og aktiviteter

Kontrollspørsmål Skjel

Etter å ha jobba med temaet om skjel kan du teste deg sjølv ved å svare på desse spørsmåla.

Kvitlauks-og kvitvinsdampa blåskjel på ein tallerken. Foto.

Blåskjel

 1. Korleis sikrar vi hygenisk oppbevaring og behandling av blåskjel?
 2. Korleis blir blåskjel klargjorde før koking?
 3. Korleis blir blåskjel kokte?
 4. Korleis reinsar vi blåskjel etter koking?
 5. Korleis blir kvaliteten på blåskjel vurdert?
 6. Nemn nokre måtar å servere blåskjel på.

Kamskjel

 1. Korleis sikrar vi hygenisk oppbevaring og behandling av kamskjel?
 2. Forklar korleis du går fram når du skal opne og behandle eit kamskjel.
 3. Nemn nokre måtar å servere kamskjel på.

Østers

 1. Korleis sikrar vi hygenisk oppbevaring og behandling av østers?
 2. Beskriv korleis østers blir klargjorde for servering.
 3. Nemn nokre måtar å servere østers på.

Læringsressursar

Skaldyr og blautdyr