Hopp til innhald

 1. Home
 2. Restaurant- og matfag Vg1ChevronRight
 3. RåvarerChevronRight
 4. EggChevronRight
 5. Kontrollspørsmål om eggChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgave

Kontrollspørsmål om egg

Etter å ha jobba med temaet egg kan du teste deg sjølv ved å svare på desse spørsmåla:

Ett rått egg i panne. Foto.
 1. Teikn eit tverrsnitt av eit egg og set namn på dei forskjellige delane.
 2. Kva kjenneteiknar eit A-egg?
 3. Korleis bør egg lagrast?
 4. Nemn fem av egget sine eigenskapar – og forklar korleis vi kan nytte desse eigenskapane.
 5. Kvifor blir eggeprodukt pasteurisert?
 6. Kva for ein type steikjepanne bør vi bruke til steiking av egg?
 7. Kvifor stikk vi hol i egget før vi kokar det?
 8. Kvifor bruker vi eddik i vatnet når vi posjerer egg?
 9. Kva skjer med proteina i egget når du varmebehandlar det?

Læringsressursar

Egg

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter