Hopp til innhald

 1. Home
 2. Transport og logistikkChevronRight
 3. EksamenChevronRight
 4. Eksamensoppgåve 3ChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgave

Eksamensoppgåve 3

Denne tverrfaglige oppgaven tar for seg sentrale kompetansemål i begge programfagene. Tidsplan og organisering tilsvarer tverrfaglig eksamen på Vg2 og kan variere noe fra fylke til fylke.

Truckfører på stort lager. Foto.

Eksamensoppgåve

Du er tilsett i ei bedrift som driv med transport og logistikk.

 1. Korleis har denne næringa endra seg den seinare tida, og kva har det hatt å seie for samfunnsutviklinga?
  Bedrifta har løyve for å drive godstransport på veg.
 2. Kva for føresetnader må vere oppfylte for at ei bedrift skal få løyve? Kva er formålet med transportløyve?
  Bedrifta du er tilsett i, handterer gods av ulik utforming, i ulik emballasje og av ulik art.
 3. Ta for deg tre ulike vare-/godsslag som må behandlast ulikt ut frå art, fare/risiko og dokumentasjon. Du skal sikre og merkje det eine av desse vareslaga.
 4. Korleis kan du ved å bruke dagens teknologiske hjelpemiddel planleggje, dokumentere og ta vare på trafikktryggleiken og økonomien i samband med eit transportoppdrag?

Læringsressursar

Eksamen