1. Home
  2. Transport og logistikkChevronRight
  3. PrisingChevronRight
  4. Prissetjing av enkeltsendingarChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Prissetjing av enkeltsendingar

Her lærer du korleis transportbedrifter lagar prisregulativ for transport av enkeltsendingar frå privatkundar.

Regnskapsblad, briller og penn. Foto.

Samlastspeditørar tek på seg transport av mindre kolli frå mange avsendarar til mange mottakarar. Gods som blir sendt med same fraktbrev, kallar vi for ei sending. Ei sending kan derfor bestå av fleire kolli. Det seier seg sjølv at det ikkje er mogleg å prissetje kvar sending for seg. I staden utarbeider samlastspeditørane fraktregulativ som viser kva det kostar å frakte sendingar i ulike vektgrupper over ulike avstandar.

Regulativa består av ein sonetabell og ein frakttabell. Sonetabellen fortel kor mange fraktsoner det er mellom ulike byar og tettstader. Frakttabellen fortel prisen for å sende eit tal kilo over eit tal soner. Ved å kombinere dei to tabellane finn vi lett fram til prisen.

Frakttabell (pris i kroner)

Antall soner
0-10 kg
10-20 kg
20-30 kg
30-40 kg
40-50 kg
50-75 kg
Osv.
1 50 60 70 80 90 100
2 60 70 80 90 100 110
3 80 90 100 110 120 130
4 100 110 120 130 140 150
5 120 130 140 150 160 170
6 140 150 160 170 180 190
Osv.

Sonetabell

Fra/Til Arendal Bergen Drammen Flekkefjord Fredrikstad Grimstad
Arendal 1 7 5 3 5
2
Bergen 7 1 7 6
9 7
Drammen 5 7 1 4 3 3
Flekkefjord 3 6 4 1 6 3
Fredrikstad 5 9 3 6 1 5
Grimstad 2 7 3 3 5 1

Oppgåve

Bruk dømetabellane og finn ut kva det kostar å sende eit kolli på 55 kg frå Bergen til Flekkefjord.

Læringsressursar

Prising

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter

SubjectEmne

Vurderingsressurs