Hopp til innhald

  1. Home
  2. Transport og logistikkChevronRight
  3. Emballering og klargjøringChevronRight
  4. Klargjering av emballasje for salChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Klargjering av emballasje for sal

Her lærer du litt om korleis handelsnæringa bruker emballasje som ein «stille salsperson».

Pølse og kjøttprodukter fra ulike produsenter. foto.

Handelsnæringa ser på emballasje som «den stille salspersonen» som skal gjere kundane nyfikne og lokke dei til å kjøpe produkta. For å leggje til rette for at det blir lettast mogleg å plassere produkta i butikken, bruker handelsnæringa spesielle emballasjeløysingar. Mykje emballasje er utforma slik at produkta er enkle å plassere i butikken.

I mange butikkar er produktsortimentet i dag så breitt at mange produktvariantar konkurrerer om den same hylleplassen. Derfor blir det vanlegare at varene blir stabla enkeltvis i butikkhyllene i staden for å oppta plassen til ein heil kartong.

Sidan emballasjen skal marknadsføre produkta, er det viktig at han ikkje blir skadd under handtering.

Les meir om emballering på STAND si nettside: Standardiseringsutvalget for norsk dagligvare (STAND).

Biletet viser nokre døme på D-pak som lett blir klartgjort for F-pak, til dømes med ein rivekant.
Biletet viser nokre døme på D-pak som lett blir klartgjort for F-pak, til dømes med ein rivekant.

Læringsressursar

Emballering og klargjøring

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter

SubjectEmne

Vurderingsressurs