1. Home
  2. Transport og logistikkChevronRight
  3. TrafikktryggleikChevronRight
  4. Ein hektisk kvardag ChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Ein hektisk kvardag

Alle har opplevd ulike former for stress. Vi skal no sjå nærare på kva stress kan bety i trafikken.

Buss i rushtid i by. foto.

Stress kan vere både positivt og negativt. Det kan vere ein positiv faktor i strategien vi møter truslar og farar med. Negativt stress oppstår gjerne når vi får ei kjensle av ikkje å strekke til, når det er mange ting vi skulle ha gjort, men ikkje rekk å gjere, eller når vi ikkje meistrar oppgåva vår.

Det er mange årsaker til stress. Ein lastebilsjåfør kan bli stressa om tida blir for knapp til å rekke alle leveringane til avtalt tid. Ein bussjåfør som ligg etter ruteplanen, kan oppleve det same. Ein skipsførar med mange småbåtar i fart rundt skipet vil kunne kjenne stress. Evna til å ta korrekte avgjerder blir redusert under stress, og vi blir meir disponerte for uhell.

Stress over lang tid kan føre til kroniske lidingar som mellom anna hjarte- og karsjukdommar og psykiske lidingar. Er du stressa? Gå inn på lenkja Stresstest i margen.

«Skulle berre …» er ei utsegn du kanskje kjenner til. Utsegna blir ofte brukt når vi skal gjere noko ekstra i ein stressa arbeidssituasjon. Vi «skal berre …», og så skjer det eit uhell. I mange tilfelle kjem det av at vi har nådd ei kapasitetsgrense, og at denne grensa blir overskriden.

Lenkjer

Stress

Stresstest

Læringsressursar

Trafikktryggleik

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter

SubjectEmne

Vurderingsressurs