Hopp til innhald

  1. Home
  2. Transport og logistikkChevronRight
  3. InternkontrollforskriftaChevronRight
  4. Grensa mellom internkontroll og ADR-regelverketChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Grensa mellom internkontroll og ADR-regelverket

ADR-regelverket gjeld ved transport av farleg gods på veg og på område som er opne for alle. IK–HMS gjeld på veg og på område som er stengt for ålmenta.

Veg som er open for ålmenta, og eit lukka område.
Veg som er open for ålmenta, og eit lukka område.

Yrkessjåførar som handterer farleg gods, må følgje reglane i ADR-forskrifta. Ved transport må dei ha godkjent ADR-kompetansebevis for godset med den høgaste fareklassen.

ADR-forskrifta regulerer transport av farleg gods på veg som er open for ålmenta. Det inneber at når yrkessjåførar eller logistikkoperatørar handterer farleg gods på eit område som
er stengt for ålmenta, gjeld ikkje ADR-forskrifta, men internkontrollforskrifta.

Internkontrollforskrifta

Læringsressursar

Internkontrollforskrifta