Hopp til innhald

  1. Home
  2. 1T - Matematikk fellesfagChevronRight
  3. Nullpunkt ved rekningChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Nullpunkt ved rekning

Nullpunkta til ein funksjon finn vi der grafen skjer x-aksen, der funksjonsuttrykket er null. Dette kan vi finne ved rekning.

Graf 4.3.4. Illustrasjon.

Vi ser grafen av funksjonen fx=x2-4x+3.

Grafen skjer førsteaksen når x=1 og når x=3. Dette er nullpunkta til f.

I GeoGebra kan du finne nullpunkta grafisk med kommandoen Nullpunkt[f].

Ved rekning finn vi nullpunkta ved å løyse likninga
fx=0.

Det tyder at vi må løyse andregradslikninga

x2-4x+3=0

Vi bruker abc-formelen og får

x2-4x+3  = 0x=--4±-42-4·1·32·1x=4±16-122x=4±22x=3      x=1

Det tyder at funksjonen f har nullpunkta x=1 og x=3.

Nullpunkter i GeoGebra. Illustrasjon.

I GeoGebra kan vi finne nullpunkta ved rekning ved først å definere funksjonen i CAS-vinduet. Hugs da å skrive «kolon-lik».

Merk! Du treng ikkje definere funksjonen om du alt har han ståande i algebrafeltet!

Deretter bruker du kommandoen «Løys» på likninga f(x)=0 .

Læringsressursar

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter