Hopp til innhald

  1. Home
  2. Praktisk matematikkChevronRight
  3. GeometriChevronRight
  4. FormlikskapChevronRight
  5. FormlikskapChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagstoff

Formlikskap

To figurar er formlike når vi ved å forstørre eller forminske den eine figuren kan få ein figur som er lik den andre.

Studer figurane A, B og C. Beskriv skilnader og likskapar mellom figurane.

Tre figurar forma som hus. Illustrasjon.

Som du sikkert har funne ut, er det ein likskap mellom figur B og figur C. Desse figurane har same form. Skilnaden er at figur C er ei forstørra utgåve av figur B. Figur A har ei anna form.

To figurar er formlike når vi ved å forstørre eller forminske den eine figuren kan få ein figur som er lik den andre.

 5 formlike russiske dukker. Foto.

Læringsressursar

Formlikskap

Kva er kjernestoff og tilleggsstoff?