Hopp til innhald

 1. Home
 2. Helse- og oppvekstfag Vg1ChevronRight
 3. Mat og næringsstoffChevronRight
 4. MatvaregruppeneChevronRight
 5. Kjøt og kjøtproduktChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Kjøt og kjøtprodukt

Kjøt er ein del av det daglege kosthaldet til dei fleste nordmenn.

Matvaregruppe: kjøtt og kjøttprodukter.Foto.

Maten i denne matvaregruppa inneheld

 • protein
 • feitt
 • energi
 • minerala sink, selen og jern
 • vitamin, spesielt A og B

Du kan lese meir om næringsinnhaldet i kjøt på nettsidene til Opplysningskontoret for kjøtt: matprat.no.

Reint kjøt inneheld mykje protein, men det kan også innehalde ein del metta feitt. Kvitt kjøt inneheld vanlegvis minst feitt, og ein større del av feittet er umetta. Farseprodukt, som pølser og kjøtdeig, inneheld ein god del metta feitt, så vi bør velje dei magraste kjøtprodukta eller reint, magert kjøt. Når vi vel kjøttmat, bør vi generelt ete dei lysare kjøtvarene og gjerne dei som har feittlaget samla og godt synleg, slik at vi kan skjere det bort.

Les meir på Helsedirektoratet

Det kjøtet som blir selt, skal vere slakta på godkjende slakteri og kontrollert. Kjøt og kjøtprodukt er ferskvarer og må oppbevarast kjølig. Kjøt kan brukast som både middagsmat og pålegg og kan tillagast på ei rekkje ulike måtar.

Utfordringar til deg

 1. Les Helsedirektoratet sine sider om kjøt og kjøtprodukt. Ta notat frå det du les.
 2. Gjer deg kjent på sidene til opplysingskontora.
 3. Kva er fordelane med å ete kvitt kjøt framfor raudt kjøt?
 4. Set opp ein vekemeny med sunne middagar.
 5. På matprat.no finn du ei fane som heiter Heile verda. Arbeid i grupper og lag nokre av matrettene du finn her. Presenter maten saman med fakta om landet han kjem frå.
 6. Lag eit oversyn over sunne påleggsvariantar av kjøt.
 7. Lag eit oversyn over kjøttypar vi ikkje bør ete så ofte.
 8. Finn ut kva kolesterol er.

Læringsressursar

Matvaregruppene