Hopp til innhald

  1. Home
  2. Naturfag PåbyggChevronRight
  3. Nyttig frå naturfagChevronRight
  4. VerktøyChevronRight
  5. Tabell med genetisk kodeChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Oppslagsverk og ordliste

Tabell med genetisk kode

I tabellen kan du sjå korleis tre og tre nitrogenbasar i mRNA er kodar for bestemte aminosyrer.

Eit stykke mRNA som viser kva for aminosyrer triplettane kodar for.
mRNA-kodar med tilhøyrande aminosyrer.

Tabellen viser kva for aminosyre kvar triplett (kodon) i mRNAet er kode for. Dei fire nitrogenbasane kan kombinerast på 64 ulike måtar. Desse utgjer kodane som ligg etter kvarandre på mRNAet. Sidan det er mange fleire kodar (64) enn aminosyrer (20), vil fleire av triplettane vere kode for same aminosyra. Oftast er berre den siste basen ulik. Eigne kodar for stopp og start finst også.

2. base

U

C

A

G

U

UUU Phenylalanin
UUC Phenylalanin
UUA Leucin
UUG Leucin

UCU Serin
UCC Serin
UCA Serin
UCG Serin

UAU Tyrosin
UAC Tyrosin
UAA Ochre Stop
UAG Amber Stop

UGU Cystein
UGC Cystein
UGA Opal Stop
UGG Tryptophan

1. BASE

C

CUU Leucin
CUC Leucin
CUA Leucin
CUG Leucin

CCU Prolin
CCC Prolin
CCA Prolin
CCG Prolin

CAU Histidin
CAC Histidin
CAA Glutamin
CAG Glutamin

CGU Arginin
CGC Arginin
CGA Arginin
CGG Arginin

A

AUU Isoleucin
AUC Isoleucin
AUA Isoleucin
1 AUG Metionin (start)

ACU Threonin
ACC Threonin
ACA Threonin
ACG Threonin

AAU Asparagin
AAC Asparagin
AAA Lysin
AAG Lysin

AGU Serin
AGC Serin
AGA Arginin
AGG Arginin

G

GUU Valin
GUC Valin
GUA Valin
GUG Valin

GCU Alanin
GCC Alanin
GCA Alanin
GCG Alanin

GAU Asparginsyre
GAC Asparginsyre
GAA Glutaminsyre
GAG Glutaminsyre

GGU Glycin
GGC Glycin
GGA Glycin
GGG Glycin

1 AUG-kodon kodar for methionin og gjer samtidig teneste som initieringsstad (start); det første AUGet i eit mRNA sin kodingsregion vil vere staden der translasjonen til proteinet begynner. Les meir om mRNA på wikipedia.org.

Kjelde

Wikipedia (2019, 7. mars ). Genetisk kode. Henta 17. juni 2019 frå http://da.wikipedia.org/wiki/Genetiske_kode

Læringsressursar

Verktøy

Kva er kjernestoff og tilleggsstoff?