Hopp til innhald

  1. Home
  2. Naturfag PåbyggChevronRight
  3. BioteknologiChevronRight
  4. Etikk og bioteknologiChevronRight
  5. Biobankar – levande innskotChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgave

Biobankar – levande innskot

Her finn du arbeidsoppgåver og spørsmål til diskusjon knytt til filmen Biobanker – levende innskudd.

Sjå filmen Biobankar: levande innskot. Bioteknologiskolen 10.

Spørsmål

  1. Kva er ein biobank? Gi eksempel på materiale som kan vere lagra i ein biobank.
  2. Kva blir lagra i den globale frøkvelven på Svalbard? Kvifor er han oppretta, og kvifor er han plassert på Svalbard?
  3. Tenk deg at nokon vil forske på biologisk materiale frå deg som ligg lagra på eit sjukehus. Ønskjer du å bli spurd før forskarane går i gang, eller er det tilstrekkeleg for deg at forskingsprosjektet er godkjent av ein etisk komité? I kva tilfelle ønskjer du å bli kontakta?

Arbeidsoppgåve 1

Skal biologisk materiale frå deg kunne lagrast etter du er død òg? Meiner du at familiemedlemmene dine bør spørjast før forskarar kan undersøkje gena dine etter du er død? Skal familiemedlemmer kunne be om at gena dine blir undersøkte for disposisjon for arveleg sjukdom?

Arbeidsoppgåve 2

Viss forskarar finn ut at du vil kunne utvikle ein sjukdom – vil du vite det? I kva tilfelle ønskjer du å bli kontakta?

Arbeidsoppgåve 3

Tenk deg at du er ein lege som ønskjer å byggje opp ein biobank med blodprøvar frå pasientar og familiane deira for å leite etter arvelege årsaker til eggstokkreft. Diskuter kva du bør passe på når du lagar ein slik biobank med biologisk materiale frå desse pasientane og familiane deira.

Arbeidsoppgåve 4

Politiet har ein eigen biobank med biologisk materiale frå ei rekkje menneske. Kven er registrert i denne biobanken, og korleis blir han brukt?

Læringsressursar

Etikk og bioteknologi

Kva er kjernestoff og tilleggsstoff?
SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter