Hopp til innhald

 1. Home
 2. Naturfag PåbyggChevronRight
 3. BioteknologiChevronRight
 4. DNA – den genetiske koden dinChevronRight
 5. Øvingsoppgåver om proteinsyntesenChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgaver og aktiviteter

Øvingsoppgåver om proteinsyntesen

For å løyse desse oppgåvene, må du bearbeide stoffet og kanskje hente inn ekstra opplysningar.

Cellekjerne, mRNA, aminosyrer og polypeptidkjede. Illustrasjon.

Oppgåve 1

Lag ei liste over alle elementa (organellar, spesielle molekyl og strukturar) som deltek i prosessen for å få danna eit ferdig protein.

Oppgåve 2

Dersom du har eit protein som er danna av 600 aminosyrer:

 1. Kor mange kodon (triplettar) skal til for å lage det proteinet?
 2. Kor mange nitrogenbasar er det i genet som kodar for det proteinet?

Oppgåve 3

Skildre proteinsyntesen:

 1. Lag ei skisse.
 2. Grei munnleg ut om kva som skjer i proteinsyntesen, anten for deg sjølv eller for nokon andre.
 3. Skriv ned steg for steg kva som skjer i proteinsyntesen.

  Når du er ferdig, kan du repetere proteinsyntesen dersom du har gløymt noko.

Læringsressursar

DNA – den genetiske koden din

Kva er kjernestoff og tilleggsstoff?
SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter