Hopp til innhald

  1. Home
  2. NorskChevronRight
  3. Kritisk tilnærming til tekstChevronRight
  4. KjeldebrukChevronRight
  5. Korleis bruker du kjelder til ulike føremål?ChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgaver og aktiviteter

Korleis bruker du kjelder til ulike føremål?

Vi bruker kjelder til problemløysing heile tida, nesten utan å leggje merke til det. Når går bussen? Vi sjekkar busstabellen, eller spør nokon vi veit tar bussen ofte. På kva for side av Mjøsa ligg Gjøvik? Kor mykje koster eit par joggesko? Og slik kan vi halde på.

En Macraucheni. Bildekollasj.
Macrauchenia er ein utrydda art. Korleis går du frem for å finne meir om historia til arten? Kanskje det vi veit om Macraucheniaene kan hjelpe oss med å redde artar som er trua? Biletet er manipulert.

Vi lurer på ting, prøver å finne det ut på ein måte, og går ikkje det, prøver vi ein annan måte. Eller vi blåser det av. Det kan vi gjere på fritida, men i skolearbeid, på jobb eller når nasjonale eller verdsproblem skal løysast, kan vi ikkje bare gi oss. Da er det lurt å ha strategiar for korleis ein bruker kjelder til problemløysing.

Oppgåvene kan òg løysast i par.

Kva for strategiar kan du velgje for ulike typar problem?

  1. Du har problem med datamaskinen din. Kva gjer du?
    • Skriv ned ei punktliste om korleis du tenkjer å gå fram for å løyse problemet.
    • Kva for kjelder bruker du?
    • Kva slags informasjon er du ute etter?
    • Kva for type problem er dette?
  2. Du trur du har dekning på konto, men du får ikkje betalt. Kva gjer du?
    • Skriv ned ei punktliste over korleis du går fram for å finne ut kva som kan vere feil.
    • Kva for kjelder bruker du?
    • Kva slags informasjon er du ute etter?
    • Kva for type problem er dette?
  3. Du skal finne ut når og kvifor arten Macrauchenia døydde ut. Kva gjer du?
    • Skriv ned ei punktliste over korleis du går fram for å finne det ut.
    • Kva for kjelder bruker du?
    • Kva slags informasjon er du ute etter?
    • Kva for type problem er dette?
  4. Du skal meine noko om 16-åringar og stemmerett ved kommunevalg. Er det nytt for deg at det allereie nå finnast ungdommar i Noreg som får stemme ved val når dei er 16 år?
    • Skriv ned ei punktliste over korleis du går fram for å meine noko om saka.
    • Kva for kjelder bruker du?
    • Kva slags informasjon er du ute etter?
    • Kva for type problem er dette?

Strategiar for bruk av kjelder

  • Oppsummer i grupper det de har svart på spørsmåla over.
  • Fortel kvarandre om sist de brukte ei kjelde for finne eit svar eller løyse eit problem de hadde.
  • Oppsummer i klassa.
  • Diskuter i klassa kva som skal til og kva som krevjast av kjelder for å løyse komplekse problemstillingar.
  • Kva for ulike strategiar har de erfaring med i klassa?
  • Lag ein overordna strategi for korleis de vil gå fram når de skal vurdere kva for kjelder de skal bruke og korleis de skal finne dei.

Læringsressursar

Kjeldebruk

SubjectEmne

Læringssti

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter

SubjectEmne

Vurderingsressurs