Hopp til innhald

  1. Home
  2. NorskChevronRight
  3. Språket som moglegheitChevronRight
  4. Samansette tekstarChevronRight
  5. Smeden og bakaren som teikneserieChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgave

Smeden og bakaren som teikneserie

Smeden og bageren er ei humoristisk forteljing i verseform, skriven av Johan Herman Wessel på slutten av 1700-talet. Forteljinga blei seinare illustrert av Theodor Kittelsen som ei form for teikneserie i "Stomperudstil".

Får du går i gang med oppgåva bør du gjøre deg kjent med forteljinga:

Johan Herman Wessel sin tekst Smeden og bageren

Smeden og Bageren (NRK)

0:00
Smeden og Bageren (NRK)

Oppgåve 1

Studer forslaget til førsteside til ein moderne teikneserie om Smeden og bakeren.

  • Kva for visuelle verkemiddel brukar teiknaren for å formidle det som skjer?
Smeden og bakeren som moderne tegneserie
Smeden og bakaren som moderne teikneserie

Oppgåve 2

En av Kittelsens illustrasjoner til Smeden og bageren
Ein av Kittelsens illustrasjonar til Smeden og bageren

Samanlikn det visuelle uttrykket i Theodor Kittelsens illustrasjonar til Smeden og bageren med den moderne versjonen.

  • Kva er likt?
  • Kva er forskjellig?

Oppgåve 3

Lag deretter biletmanus til anslaget i ein teikneserie eller ein teiknefilm med utgangspunkt i forteljingaSmeden og bakeren der du sjølv vel visuell profil.

Læringsressursar

Samansette tekstar

Kva er kjernestoff og tilleggsstoff?
SubjectEmne

Læringssti

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter