Hopp til innhald

 1. Home
 2. NorskChevronRight
 3. Språkhistorie og språkpolitikkChevronRight
 4. Framtida for samiske språk i NoregChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgave

Framtida for samiske språk i Noreg

Oppgåver om samiske språk i Noreg, og om synspunkt på samisk språk i norsk språkpolitikk.

Familie i sofakroken med en pute som viser dem i samedrakter. Foto.

Oppgåve 1: Individuell oppgåve

Les om samiske språk i Noreg, og svar på spørsmåla.

 1. Dei samiske språka i Noreg kan delast i tre hovudgrupper. Nemn dei.
 2. Kor langt tilbake i tid må vi for å finne røtene til dei samiske språka?
 3. I kva for nokon land utanom Noreg finn vi samisk?
 4. Kva for ei samisk språkgruppe er størst?
 5. Kvar bur sjøsamane?
 6. I Tysfjord kommune i Nordland finn vi lulesamisk. Korleis skil lulesamisk seg frå dei andre samiske språka?
 7. Finst det ord som norsk og samisk har felles?
 8. Samisk er regionalt offisielt språk i seks norske kommunar. Kva er namna på desse kommunane?

Oppgåve 2: Gruppeoppgåve

Alle politiske parti i Noreg har synspunkt på språkpolitikk. Det gjeld også framtida for samiske språk. Del klassen inn i ni grupper som skal representere desse politiske partia:

 1. Arbeidarpartiet
 2. Høgre
 3. Senterpartiet
 4. Sosialistisk Venstreparti
 5. Kristeleg Folkeparti
 6. Raudt
 7. Miljøpartiet Dei Grøne
 8. Venstre
 9. Framstegspartiet

Kvar gruppe set seg inn i partiet sitt stortingsvalprogram for 2017–2021. Informasjon finn de her: Hvilke løfter gir norske partier til samer?

Diskuter deretter følgjande problemstilling i klassen:

 • Korleis kan samisk språk og kultur best sikrast for framtida?

Hugs at synspunkta dine må vere i tråd med partiprogrammet. Forsøk å finne argument for at standpunktet til partiet ditt er det rette.

Læringsressursar

Språkhistorie og språkpolitikk

Kva er kjernestoff og tilleggsstoff?
SubjectEmne

Læringssti

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter

SubjectEmne

Kildemateriale

 • SharedResourceDelte ressurser

  Om vort Skriftsprog

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • Det er ikkje noko kjernestoff tilgjengeleg for kildemateriale.