Hopp til innhald

 1. Home
 2. NorskChevronRight
 3. Språkhistorie og språkpolitikkChevronRight
 4. Kva rettar bør språklege minoritetar ha?ChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgåver og aktivitetar

Kva rettar bør språklege minoritetar ha?

Ei oppgåve om urfolk, minoritetar og språklege rettar

FooterHeaderIconFooter iconLK20FooterHeaderIconFooter iconLK06
Porsanger kommune skrevet på norsk, samisk og kvensk på veiskilt. Foto.
Porsanger kommune er eksempel på ein trespråkleg kommune.

I 1998 slutta Noreg seg til Europarådets rammekonvensjon om vern av nasjonale minoritetar. Det er utgangspunktet for Minoritetsspråkpakten.

Minoritetsspråkpakten

"Samisk, kvensk, romanes og romani er definerte som minoritetsspråk i Noreg, og dermed beskytta av Minoritetsspråkpakten. Minoritetsspråkpakten slår fast at vern om dei historiske regions- eller minoritetsspråka i Europa er med på å halde oppe og utvikle kulturell rikdom og tradisjonar i Europa. I Noreg byrja Minoritetsspråkpakten å gjelde i 1998."

(Regjeringen.no)

Oppgåve

Studer informasjonen du finn på regjeringa sine sider om urfolk og minoritetar: Urfolk og minoriteter

 1. Lag eit notat der du forklarer følgjande :

  • kjenneteikna på at ei folkegruppe utgjer ein minoritet
  • kjenneteikn som må vere til stades før vi kan snakke om ein nasjonal minoritet
  • rettar som Europarådet meiner nasjonale minoritetar skal ha
  • kva norske folkegrupper den norske regjeringa meiner fell inn under omgrepet nasjonale minoritetar
  • forskjellen mellom eit urfolk og ein nasjonal minoritet
 2. Diskuter deretter i klassen:

  • Bør urfolk ha andre rettar enn andre minoritetsgrupper som bur i Noreg?
  • Kva oppnår det norske storsamfunnet ved å gi støtte til vern av minoritetsspråk?

Hugs å grunngi standpunkta dine med faglege argument!

Sist oppdatert 06.11.2018
Tekst: Ragna Marie Tørdal (CC BY-SA)

Læringsressursar

Språkhistorie og språkpolitikk

Kva er kjernestoff og tilleggsstoff?
SubjectEmne

Læringssti

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgåver og aktivitetar

SubjectEmne

Kjeldemateriale