Hopp til innhald

 1. Home
 2. NorskChevronRight
 3. Munnleg kommunikasjonChevronRight
 4. Presentasjonar og foredragChevronRight
 5. PresentasjonarChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgaver og aktiviteter

Presentasjonar

Øv deg på å framføre for andre. Denne videoen gir deg ei kort innføring i korleis du kan bli betre til å presentere.

Presentasjonsråd:

 • Presenter deg sjølv
 • Sjå folk i augene
 • Fortel kva presentasjonen skal dreie seg om
 • Bygg på kunnskap
 • Bruk stor skriftstorleik, få ord og få lysbilete.
 • Ha klart for deg det du ønskjer å formidle; bodskapen
 • Bruk illustrasjonar og forteljingar
 • Unngå overdreven bruk av punktlister
 • Oppsummer og konkluder

Oppgåve 1

Lag ein kort presentasjon av deg sjølv på 3 til 5 lysbilete. Bruk eit digitalt presentasjonsverktøy som til å setje saman informasjonen. Ta gjerne for deg interesser, favorittmat, filmopplevingar, aktivitetar og personlegdom. Framfør presentasjonen i klassen/gruppa.

Oppgåve 2:

Lag grupper på tre-fire personar. Kartlegg bruken av sosiale medium i gruppa. Kva for tenester er mest populære? Kva for teneste er den nyaste? Kva for teneste klarer ein seg ikkje utan? Korleis bør vi forholde oss til sosiale medium i skulekvardagen?

Lag ein presentasjon på 10 lysbilete som viser bruk og ulike synspunkt i gruppa. Presenter dette for klassen.

Læringsressursar

Presentasjonar og foredrag