Hopp til innhald

 1. Home
 2. NorskChevronRight
 3. Tekst i kontekstChevronRight
 4. Forteljingar om det norskeChevronRight
 5. Wergeland som nasjonsbyggjarChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgåve

Wergeland som nasjonsbyggjar

Henrik Wergeland er ein sentral person i det norske prosjektet. Han deltok aktivt i debattane om norsk sjølvstende. Kva for tilknyting skulle Noreg ha til Danmark? Wergeland var for fridom både språkleg, politisk og kulturelt.

Hvitveis og jentebein i sorte sko og hvite strømper. Foto.


Ein av dei tekstane han er mest kjend for, er songen dei fleste norske barn tidleg lærer på skulen: "Vi ere en nasjon vi med" (eller "Småguttenes nasjonalsang"). Her hyllar han Noreg, nordmenn, norsk natur og norsk sjølvstende.

Les teksten Vi ere en nasjon, vi med (Småguttenes nasjonalsang).

Jobb med desse oppgåvene:

 1. Kva for trekk ved Noreg og det norske er det Wergeland hyllar her? Du kan godt ta utgangspunkt i nokre av emna du elles har lese om i kapittelet Et fedreland vi frydes ved.
 2. Kva for funksjon har naturen i diktet? Svar med å vise til døme.
 3. Les strofa nedanfor. Kva for eigenskapar ved Noreg er det han trekk fram her?

  Jeg ikke vil for fremmed vår
  min norske vinter bytte,
  og fremmed slott ei nær forslår
  imot min faders hytte.
  Han sier han er der så fri.
  Det ei så nøye fatter vi,
  men noe godt er visst deri
  som verd er å beskytte.

 4. Korleis kan ein sjå at dette diktet er laga for barn?
 5. Kvifor trur du Wergeland laga ein nasjonalsong for barn (eller smågutar)?
 6. Korleis er dette diktet nasjonsbyggjande, meiner du?

Læringsressursar

Forteljingar om det norske

Kva er kjernestoff og tilleggsstoff?
SubjectEmne

Læringssti

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgåver og aktivitetar

SubjectEmne

Kjeldemateriale