Hopp til innhald

  1. Home
  2. NorskChevronRight
  3. Tekst i kontekstChevronRight
  4. Forteljingar om det norskeChevronRight
  5. Norges Skaal (For Norge, Kiempers Fødeland)ChevronRight
SharedResourceDelte ressurser

Litterære tekstar

Norges Skaal (For Norge, Kiempers Fødeland)

Johan Nordahl Brun skreiv diktet "Norges Skaal" for Norske Selskab i 1771. Visa er skriven som ei drikkevise, men hadde såpass mange norskpatriotiske innslag at ho vart beslaglagd då ho vart forsøkt trykt første gongen. Ho vart derfor ikkje publisert før i 1784, 13 år etter at ho vart skriven.

Birkelunden mannskor framfører Norges Skaal i samband med 17. maisendinga til NRK i 2015.

Ein kan syngje teksten på same melodi som "Vi ere en nasjon vi med". Songen vart veldig populær mellom dei første nasjonsbyggjarane og fungerte som uformell nasjonalsong i Noreg fram til "Ja, vi elsker" tok over.

Norges Skaal

0:00
Norges Skaal

For Norge, Kjæmpers Fødeland,
Vi denne Skaal vil tømme,
Og naar vi først faae Blod paa Tand,
Vi sødt om Frihed drømme;
Dog vaagne vi vel op engang
Og bryde Lænker, Baand og Tvang;
For Norge, Kjæmpers Fødeland,
Vi denne Skaal udtømme!

Hver tapper Helt, blandt Klipper fød,
Vi drikke vil til Ære;
Hver ærlig Norsk, som Lænker brød,
Skal evig elsket være!
Den vrede Livvagts Vaabenbrag
Forklarer trolig Nordmænds Sag.
Hver ærlig Norsk, blandt Klipper fød,
Vi drikke nu til Ære!

En Skaal for Dig, min kjække Ven,
Og for de norske Piger!
Og har Du en, saa Skaal for den!
Og Skam faae den, som sviger!
Og Skam faae den, som elsker Tvang
Og hader Piger, Viin og Sang!
En Skaal for Dig min kjække Ven,
Og for de norske Piger!

Og nok en Skaal for Norges Fjeld,
For Klipper, Snee og Bakker!
Hør Dovres Echo raabe: "Held!"
For Skaalen tre Gang takker.
Ja tre Gang tre skal alle Fjeld
For Norges Sønner raabe Held;
Endnu en Skaal for Dig mit Fjeld,
For Klipper, Snee og Bakker!

Læringsressursar

Forteljingar om det norske

Kva er kjernestoff og tilleggsstoff?
SubjectEmne

Læringssti

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgåver og aktivitetar

SubjectEmne

Kjeldemateriale