Hopp til innhald

  1. Home
  2. Medie- og informasjonskunnskapChevronRight
  3. Ut i verdaChevronRight
  4. TV-seriar eksporterer kulturelle verdiarChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

TV-seriar eksporterer kulturelle verdiar

Amerikansk underholdningsindustri er dominerande på verdsbasis. TV-seriene er viktige eksportørar av kulturelle verdiar. Nokre vel å kalle dette for kulturimperialisme.

Simon Sutton på mediedagene i Bergen

It’s not TV – it’s HBO

Slik lyder slagordet til den amerikanske betal-TV-kanalen Home Box Office. Sidan oppstarten i 1972 har HBO produsert seriar, filmar og dokumentarar med høg kvalitet. Ifølgje Simon Sutton, president for HBO International and Content Distribution, er HBO oppteke av kreativitet, originalitet og å finne den beste historia.

I utgangspunktet trudde ikkje HBO på konseptet til TV-serien Mad Men. Men det at serien viste seg å nå ut til 15 millionar sjåarar, fekk TV-kanalen til å tenkje på ein ny måte. ”Det som ingen før har sett, er unikt, og det er nettopp det unike HBO er opptekne av”, sa Sutton i foredraget sitt på Mediedagane i Bergen i 2012.

Verdskjente TV-seriar

The Sopranos, The Wire, Six Feet Under, Sex and the City og The Boardwalk Empire er bare nokre eksempel på HBO-seriar som har blitt kjende over heile verda. TV-serien The Sopranos starta i januar 1999, og sidan det har HBO vore symbolet på amerikansk kvalitetsdrama. Serien er særleg kjend for den høge kvaliteten på produksjonen, manusarbeidet, skodespelarprestasjonane og den kinematografiske stilen. Det førte i neste omgang til at ein begynte å sjå på TV-innhald som kunst.

HBO lagar ofte komplekse seriar som krev ein del bakgrunnskunnskap for at ein skal kunne forstå plottet. Nokre sjåarar hevda at dei måtte sjå dei tre første episodane av The Wire heile ni gonger før dei forsto kva serien eigentleg handla om. Ifølgje Sutton er sjåarane ofte på jakt etter noko som er litt meir krevjande og innvikla enn det TV-produsentane i dag ofte trur.

Same innhald på ulike plattformer

HBO tilbyr i dag kundane sine innhald på forskjellige plattformer som mobil, Internett og betalkabel-TV. Det spelar mindre rolle kva plattform kundane brukar. Målet er å få sjåarane hekta på innhaldet slik at selskapet kan finansiere og produsere fleire og betre program. Ifølgje Sutton er det sjåarane sin smak og det dei vil ha, som til kvar tid endrar innhaldet i programma, ikkje kva for distribusjonskanal innhaldet blir formidla gjennom.

Om påverknad frå serien Sex og singelliv

Fortel historia om vår tid

Ein utviklingstrend i vår tid er at dei gode historiene blir flytt frå filmlerretet til TV-skjermen. Dei store, amerikanske TV-seriane blir i dag sett av menneske over heile kloden. TV-forteljingane formar dei normene og førestellingane unge menneske har om det gode livet, anten dei bur i Japan, Palestina, Kenya eller i Noreg.

TV-seriane er difor viktige eksportørar av kulturelle verdiar. Når TV-kanalane vel å distribuere innhald også på nett og mobile einingar, er det vanskeleg for statlege styresmakter å kontrollere kva innbyggjarane får av kulturelle impulsar frå verda utanfor. Nokre vel å kalle dette for kulturimperialisme, sidan amerikansk underhaldningsindustri er dominerande på verdsbasis.

Film og kino har laga eit spanande undervisningsopplegg om Amerikansk TV-drama .

Her finn du informasjon om ulike seriar og forslag til analyseoppgåver.

Læringsressursar

Ut i verda

Kva er kjernestoff og tilleggsstoff?
SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter

SubjectEmne

Kildemateriale