Hopp til innhald

  1. Home
  2. Medie- og informasjonskunnskapChevronRight
  3. MediehistorieChevronRight
  4. Internasjonal mediehistorieChevronRight
  5. Analyser tidsskrift frå det okkuperte NoregChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgåve

Analyser tidsskrift frå det okkuperte Noreg

I denne oppgaven skal du analysere innholdet i de tre bladene Huginn, Munin og Nasjonalungdommen.

Forsidene til tidsskriftene Hugin, Munin og Nasjonalungdomen. Faksimile.

I denne oppgåva skal du analysere innhaldet i dei tre blada Huginn, Munin og Nasjonalungdommen.

  1. Kva type stoff inneheld dei tre blada?
  2. Korleis vender dei seg til lesaren?
  3. Kva karakteriserer bileta, og kva formidlar dei?
  4. Formuler hovudbodskapen i desse blada i tre til fem setningar.

Hugin var eit tidsskrift for norske studentar og skulle formidle den nye tida sin ideologi til denne viktige målgruppa for NS.

Munin var eit månadleg biletblad for ålmenta og skulle formidle "ideologisk rett" kulturstoff til det norske folket, styrt av NS-styresmaktene (NS = Nasjonal Samling). Det var etter standarden for den tida svært påkosta og forseggjort.

Nasjonalungdommen var organet for ungdomsorganisasjonen NSUF (Nasjonal Ungdomsfylking).

Læringsressursar

Internasjonal mediehistorie

Kva er kjernestoff og tilleggsstoff?
SubjectEmne

Læringssti

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgåver og aktivitetar

SubjectEmne

Vurderingsressurs

SubjectEmne

Kjeldemateriale