Hopp til innhald

 1. Home
 2. Medie- og informasjonskunnskapChevronRight
 3. Medietekstar og medieanalyseChevronRight
 4. MedieanalyseChevronRight
 5. Skrik som motivChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgaver og aktiviteter

Skrik som motiv

Oppgåve 1

Graffitien ovanfor siterer Edvard Munchs kjente måleri Skrik.

 • Kva for visuelle element er henta frå det opphavlege måleriet?
 • Kva for element eksisterer berre i dette biletet?
 • Kva kan grunnen vere til at studentane ved Arkitekthøgskulen har valt å sitere Munch?
 • Er bodskapen i dei to bileta det same? Grunngje svaret.
 • Veggmåleriet kan også oppfattast som ein kommentar. Kva er det biletet kommenterer?
Bilde med skrikmotiv malt på muren som skiller Israel fra Palestina. Foto.
Skrik-motiv måla på muren som skil Palestina og Israel

Oppgåve 2

Skrik blir sitert i svært mange bilete verda rundt. Studer biletet som er måla på muren som skil Israel frå Palestina.

 • Kva for likskap er det mellom den palestinske og den norske graffitien?
 • Kva er forskjellig?
 • Kva er bodskapen i den palestinske graffitien?

Læringsressursar

Medieanalyse

SubjectEmne

Læringssti

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter