1. Home
 2. Naturbruk Vg1ChevronRight
 3. Naturbasert aktivitetChevronRight
 4. Berekraftig naturbrukChevronRight
 5. Jakt og fangstChevronRight
 6. Lær meir om ein jaktbar artChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgave

Lær meir om ein jaktbar art

Målet med denne fordjupningsoppgåva er å læra meir om éin av dei jaktbare artane i Noreg, og korleis det vert drive jakt på denne arten.

rypejakt
Rypejakt

Gjennomføring

Avtal i klassen om dette skal vera ei innleveringsoppgåve, eller om de skal laga ein presentasjon som de held for resten av klassen.

Oppgåva kan gjerast i grupper eller éin og éin.

1 Vel ein art

Vel ein jaktbar art som de ønskjer å læra meir om. Vel gjerne ein art som det er jakt på i området der de bur.

Her finn de eksempel på Jaktbare artar

2 Finn fakta om arten

Bruk bøker og nettsider og finn fakta om arten. Her er nokre stikkord til innhald det kan vera aktuelt å ha med opplysningar om:

 • utsjånad og storleik
 • utbreiing
 • ernæring
 • forplantning
 • andre opplysningar de finn

3 Jakt på arten

Her forklarer de korleis det vert jakta på arten. Her er nokre stikkord til innhald det kan vera aktuelt å ha med opplysningar om:

 • jakttid
 • jaktformer og våpen
 • hunderasar
 • jaktstatistikk
 • historisk jakt/fangst av arten

Kjelder:

Hugs at de skal opplysa om kjeldene de har brukt i oppgåva.

Læringsressursar

Jakt og fangst

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter