Hopp til innhald

Du er no inne i ein læringssti

Introduksjon

CC BY-SA

Mange ungdommar ser porno. Porno kan i stor grad vere med på å forme synet vårt på seksualitet, men det blir sjeldan snakka om i klasserommet. I denne læringsstien skal du

  • reflektere over korleis vi kan snakke om porno og seksualitet i klasserommet
  • få kunnskap om kva porno er, og korleis han kan påverke synet vårt på seksualitet
  • reflektere over korleis pornoen kan påverke seksualiteten vår, og kva vi kan gjere for å motverke det
  • få kunnskap om og reflektere over korleis porno påverkar kulturen og samfunnet
  • lage ein haldningskampanje om porno

Denne læringsstien er tverrfagleg. Han kan brukast i fleire fag, men kan eigne seg spesielt godt i samfunnskunnskap, norsk, mediefag, kommunikasjon og kultur og i helse- og oppvekstfag.