Hopp til innhald
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgåver og aktivitetar

Refleksjonsoppgåver til "Formeiring hos dyr"

Gjennom desse oppgåvene skal du få kunnskap om det målet som overskyggjer alt anna for alle organismar, nemleg det å spreie gena sine til neste generasjon. Diskuter, bruk kjelder og legg vekt på å sjå formeiring i lys av utviklinga av livet på jorda.

FooterHeaderIconFooter iconLK06
Formering hos marekatter. Foto.
Paring hos marekatter
 1. Forklar forskjellen på kjønna og ukjønna formeiring.
 2. Uttrykket «survival of the fittest» blir ofte misbrukt. Korleis vil du forklare uttrykket i eit biologisk perspektiv? Diskuter og bruk kjelder.
 3. Guppy Poecilia reticulata. Foto.
  Guppy, Poecilia reticulata
  Ein guppy (akvariefisk) føder levande ungar, mens ein torsk i Barentshavet legg tusenvis av egg som blir befrukta i dei frie vassmassane. Kva fordelar og ulemper har dei to måtane å få avkom på når det gjeld overlevinga til artane?
 4. Kva for tilpassingar deler fuglar og krypdyr når det gjeld formeiring?
 5. Reir med egg
  Fuglereir med egg.
  Kva for fordelar og ulemper gir formeiring ved egglegging på land?
 6. Menneskefosteret badar i fostervatn. Korleis kan det då puste utan å drukne?
Sist oppdatert 17.06.2019
Tekst: Alf Jacob Nilsen (CC BY-SA)

Læringsressursar

Formeiring hos dyr

Kva er kjernestoff og tilleggsstoff?
MenuBook

Læringssti

 • LearningPath

  Raudåte

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • Det er ikkje noko kjernestoff tilgjengeleg for læringssti.

MenuBook

Fagstoff

MenuBook

Oppgåver og aktivitetar