Hopp til innhald
LearningPath
Du er no inne i ein læringssti

Introduksjon

CC-BY-SA-4.0

Etter å ha gjennomgått dette interaktive filmstudiearket, skal du

  • vite kven Marja Bål Nango er
  • ha lese filmomtale og sett kortfilmen Hilbes biigá
  • ha vurdert forteljeteknikken og verkemidla i filmen
  • ha skrive ei filmmelding av filmen

Diskuter først desse spørsmåla med sidemannen, eller saman i klassen:

  • Kjenner du til filmar som handlar om ungdomskultur, utprøving av alkohol og gruppepress?
  • Likar du denne typen filmar?
  • Er det forskjell på å vere ungdom i storbyar som Stockholm og Oslo, samanlikna med mindre stader som Umeå og Kautokeino?