Hopp til innhald

NDLA Film

Samiske filmstudieark

Filmar laga av samiske filmskaparar kan gi innblikk i samisk historie, kultur og språk. NDLA film har utarbeidd interaktive filmstudieark til utvalde samiske kortfilmar. Undervisningsopplegga er tilgjengeleg på både nordsamisk, sørsamisk og norsk.

Samiske filmstudieark

NDLA film har utarbeidd interaktive filmstudieark til filmane Rebel (Bihttoš) og Hilbes biigá. Filmane er ein del av kortfilmsamlinga Sámi short films, som er gitte ut av Internasjonalt Samisk Filminstitutt.

Læringsressursar

Samiske filmstudieark

Læringssti

Fagstoff

Oppgåver og aktivitetar

Kjeldemateriale