Hopp til innhald

Kroppsøving (vg1)

    Førstehjelp og idrettsskadar

    Når nokon blir skada, anten ute i naturen, på idrettsbanen eller i heimen, er det kjekt å vite kva du skal gjere for å hjelpe. Dette emnet er delt inn i førstehjelp og idrettsskadar.