Hopp til innhald
SubjectMaterialFagstoff

Førelesing og presentasjon

Guktie datne domth?

Her lærer du å fortelle om hvordan du og andre har det i hverdagen, og om egne og andres følelser.

FooterHeaderIconFooter iconLK20
Sist oppdatert 12.01.2021
Skrive av Maja Kristine Jåma og Elin Fjellheim

Læringsressursar

5. boelhke: Aarkebiejjie