Hopp til innhald

Oppgåve

Stigningstal og konstantledd

LK20

3.2.1

a) Skriv ned stigningstalet og konstantleddet til kvar av de i tre funksjonane f, g og h:

fx=2x+2

vis fasit

Stigningstal 2

Konstantledd 2

gx=-3x-2

vis fasit

Stigningstal -3

Konstantledd -2

hx=x

vis fasit

Stigningstal 1

Konstantledd 0

b) Kva fortel stigingstalet og konstantleddet oss om grafen av ein funksjon?

vis fasit

Stigningstalet fortel kor raskt grafen til funksjonen veks eller minkar. Jo større stigningstalet er, jo brattare er grafen.

Konstantleddet fortel kor grafen skjer andreaksen. Når grafen skjer andreaksen, er variabelen x lik 0.

Sist oppdatert 02.03.2020
Skrive av Olav Kristensen og Stein Aanensen

Læringsressursar

Lineære funksjonar