Hopp til innhald

Konstruksjons- og styringsteknikk (TP-TIP vg1)

Reguleringsteknikk

Når vi seier at vi kontrollerer ein kjemisk prosess, meiner vi at vi ved hjelp av ein bestemt teknikk verkar inn på dei fysiske og kjemiske fenomena som bestemmer gangen til prosessen.

Varmetransport

For å få ein bilmotor til å gå best mogleg er det viktig å ha akkurat riktig temperatur på drivstoffet, innsugingslufta, sylinderen og smørjeoljen. Vi må tilføre eller fjerne energi i dei ulike delane av motoren for å få riktig temperatur. I prosessindustrien må det gjerast mange stader i prosessen

Læringsressursar

Varmetransport