Hopp til innhald
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgåve

Smeden og bakaren som teikneserie

Smeden og bageren er ei humoristisk forteljing i verseform, skriven av Johan Herman Wessel på slutten av 1700-talet. Forteljinga blei seinare illustrert av Theodor Kittelsen som ei form for teikneserie i "Stomperudstil".

Får du går i gang med oppgåva bør du gjøre deg kjent med forteljinga:

Johan Herman Wessel sin tekst Smeden og bageren

Smeden og Bageren (NRK)

0:00
-0:00
Smeden og Bageren (NRK)

Oppgåve 1

Studer forslaget til førsteside til ein moderne teikneserie om Smeden og bakeren.

  • Kva for visuelle verkemiddel brukar teiknaren for å formidle det som skjer?
Smeden og bakeren som moderne tegneserie
Smeden og bakaren som moderne teikneserie

Oppgåve 2

En av Kittelsens illustrasjoner til Smeden og bageren
Ein av Kittelsens illustrasjonar til Smeden og bageren

Samanlikn det visuelle uttrykket i Theodor Kittelsens illustrasjonar til Smeden og bageren med den moderne versjonen.

  • Kva er likt?
  • Kva er forskjellig?

Oppgåve 3

Lag deretter biletmanus til anslaget i ein teikneserie eller ein teiknefilm med utgangspunkt i forteljingaSmeden og bakeren der du sjølv vel visuell profil.

Sist oppdatert 28.06.2018
Tekst: Jostein Saakvitne (CC BY-SA)
Rettshavar: Senter for nye medier, Høgskolen i Bergen

Læringsressursar

Samansette tekstar

Kva er kjernestoff og tilleggsstoff?
MenuBook

Læringssti

MenuBook

Fagstoff

MenuBook

Oppgåver og aktivitetar