Hopp til innhold

Naturfag, samisk plan (SF) – ferdig 2024

    Dette faget er under utvikling. Vi fyller på med ressurser fortløpende.

    Stoffer og materialer

    Alt stoff er bygd opp av partikler: atomer, ioner og molekyler. Partiklene tiltrekkes av hverandre og holder sammen i større eller mindre grad. Dette er grunnlaget for egenskaper og reaksjoner til ulike stoffer og materialer.