Hopp til innhold

Naturfag, samisk plan (SF) – ferdig 2024

    Dette faget er under utvikling. Vi fyller på med ressurser fortløpende.

    Naturvitenskap

    Naturfag er et praktisk og utforskende fag. Gjennom opplevelser, undring og utforskning kan du forstå verden omkring deg i et naturvitenskapelig perspektiv. Målet er at du skal oppleve skaperglede og utvikle evne til nytenkning mens du får erfaring og innsikt i naturfaglig teori.