Hopp til innhold

Ytringsfrihet, sensur og grenser

Ytringsfriheten handler om å utrykke meningene sine. I Norge står ytringsfriheten sterkt, og de fleste ønsker å forsvare denne rettigheten. Men finnes det grenser for ytringsfriheten? Burde ytringsfriheten begrenses? Kan vi ikke bare sensurere bort det vi ikke liker?
Ansikt som har rødt limbånd over munnen og rødt bind for øynene. Illustrasjon.

I den tverrfaglige læringsstien "Ytringsfrihet, sensur og grenser" skal du sette deg inn i hva som menes med ytringsfrihet, og hvilke begrensninger det er for ytringsfriheten. Et sentralt spørsmål i læringsstien er hvor grensene for ytringsfrihet går. Du skal også reflektere over og drøfte utfordringer med ytringsfriheten, og om sensur kan være en løsning.

En måte å tilnærme seg temaet på er å ta utgangspunkt i filmen Møt sensorene. Før du ser den, bør du ha satt deg inn i begrepet ytringsfrihet og jobbet med begrensninger og grenser for ytringsfrihet. Gjennom arbeidet skal du diskutere og problematisere forhold rundt ytringsfrihet.

Når du har fullført læringsstien, kan du fordype deg videre i temaet i ulike fag og i tverrfaglige oppgaver. Disse oppgavene kommer på slutten av læringsstien og heter "Fordyp deg videre".

Relevante fag: samfunnskunnskap, norsk, medie- og informasjonskunnskap 2, mediesamfunnet 2, historie, religion og etikk.

Prosjekt om ytringsfrihet

En annen måte å jobbe med dette temaet på kan være å gjøre det som et prosjekt over en avgrenset tidsperiode. Ytringsfrihet er et viktig og sentralt tema som berører læreplanene i forskjellige fag. Temaet egner seg derfor bra som utgangspunkt for et tverrfaglig samarbeid, og det åpner for at elevene kan tilnærme seg temaet fra ulike vinkler, i ulike fag.

Ulike opplegg om ytringsfrihet

I tillegg til dette opplegget finnes det tre andre opplegg på NDLA som handler om ulike sider ved temaet ytringsfrihet:

Ytringsfrihet under press

Relevante fag: samfunnskunnskap, norsk, engelsk, mediesamfunnet 1, mediesamfunnet 2, politikk og menneskerettigheter, sosialkunnskap.

Ytringsfrihet, karikaturer og demokrati

Relevante fag: samfunnskunnskap, norsk, mediesamfunnet 2, historie, religion og etikk.

Bruk ytringsfriheten din

Relevante fag: alle.

CC BY-SASkrevet av Tor Ivar Utvik.
Sist faglig oppdatert 17.12.2021

Læringsressurser

Ytringsfrihet, sensur og grenser