Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Er ytringsfriheten i Norge begrenset?

I Norge har vi ytringsfrihet, men betyr det at vi kan si, skrive og mene hva vi vil? Se videoen og svar på oppgavene.

Oppgave 1

  1. Hvilke begrensninger er det for ytringsfriheten, ifølge Anine Kierulf?

  2. Hvorfor er det slike begrensninger av ytringsfriheten?

  3. Burde det vært flere eller færre begrensninger av ytringsfriheten?

  4. Hva tenker du? Burde det være lov å si hva som helst i et demokrati, selv om det sårer noen?

  5. I filmen sier Anine Kierulf: "Bruker du ytringsfriheten på en måte som gjør at folk ikke orker å delta i ordskiftet, så undergraver du ytringsfriheten du selv er avhengig av." Drøft denne påstanden.

Oppgave 2

Vinteren 2020 ble to personer dømt i Høyesterett for å ha ytret seg spesielt sjikanøst og krenkende i sosiale medier. Senere samme år ble medlemmer av den nynazistiske organisasjonen Den nordiske motstandsbevegelsen frikjent for bruk av hakekors og slagord på bannere. Klikk på lenkene under for å lese om de to sakene. Drøft hvor grensene går mellom kritiske ytringer om religion og etnisitet og hatefulle ytringer.

Oppgave 3

Mange unge på sosiale medier opplever netthets. Diskuter i grupper om dere har eksempler på ytringer i sosiale medier som har gått over grensen, og hva som kan gjøres for å forebygge netthets.

Oppgave 4

Omtrent 50 prosent av verdens befolkning bor i land der ytringsfriheten er truet eller ikke overholdes. Velg deg et land hvor det ikke er reell ytringsfrihet og undersøk nærmere følgende punkter:

  • Hva er bakgrunnen for at folk ikke har rett til å ytre seg i dette landet?

  • Hva slags ytringer er begrenset eller forbudt her?

  • Hvilke konsekvenser får det hvis noen bryter forbudene eller begrensningene i landet?

Bruk Reportere uten grenser sin oversikt over ytringsfrihet og pressefrihet for å finne et aktuelt land. Landene i kartet er rangert etter fargekoder: Bra (hvit), ganske bra (gul), problematisk (oransje), dårlig (rød), veldig dårlig (svart).

Lag en liten presentasjon basert på funnene dine.

CC BY-SASkrevet av Inga Berntsen Rudi og Tor Ivar Utvik.
Sist faglig oppdatert 13.01.2022

Læringsressurser

Ytringsfrihet, sensur og grenser