Hopp til innhold

Entreprenørskap og bedriftsutvikling 1 - Ressurssamling

    Dette er ikke et komplett læremiddel, men ei ressurssamling som vi håper kan være nyttig for deg.

    Bruk kilder, teorier og modeller

    I dette emnet skal vi se på hvordan du som elev kan bruke kilder, teorier og modeller i arbeidet med faglige spørsmål, emner og problemstillinger.

    Metoder i utforskning

    Lærebøker og digitale læremidler formidler kunnskap som folk før deg har skaffet til veie gjennom å studere ulike fenomener. Men du kan også selv skaffe deg kunnskap og innsikt gjennom egen metodisk utforskning. Her får du tips til hvordan du kan gjøre det.