Hopp til innhold

Entreprenørskap og bedriftsutvikling 1 - Ressurssamling

  Dette er ikke et komplett læremiddel, men ei ressurssamling som vi håper kan være nyttig for deg.

  Bruk kilder, teorier og modeller

  I dette emnet skal vi se på hvordan du som elev kan bruke kilder, teorier og modeller i arbeidet med faglige spørsmål, emner og problemstillinger.

  Metoder i utforskning

  Lærebøker og digitale læremidler formidler kunnskap som folk før deg har skaffet til veie gjennom å studere ulike fenomener. Men du kan også selv skaffe deg kunnskap og innsikt gjennom egen metodisk utforskning. Her får du tips til hvordan du kan gjøre det.

  Dokumentstudier og innholdanalyse

  Historiske dokumenter og dokumenter fra vår egen tid inneholder data som kan gi deg innsikt i ulike problemstillinger. Du kan også velge å analysere innholdet i et bestemt dokument for å trenge dypere inn i det dokumentet formidler. Innholdsanalyse omfatter også narrativ analyse og diskursanalyse

  Læringsressurser

  Dokumentstudier og innholdanalyse