Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Hvordan strukturere avsnitt i sammenligninger?

Mange syns det er vanskelig å strukturere avsnitt som sammenligner tekster. Den gode nyheten er at dette kan du lære deg. Modelltekster er spesielt nyttige å se på når du skal bygge avsnitt.
To figurer som holder i hver sin tråd og beveger dem som i bølger. På den ene står det tekst 1, på den andre tekst 1.
Åpne bilde i et nytt vindu

Når du har gjennomført både nærlesing, diskusjon og førskrivinga til tekstene du skal sammenligne, er du klar til å starte med skrivinga. Etter at du har gjennomført denne oppgava, skal du sitte igjen med fire avsnitt i hoveddelen som sammenligner innholdet i Min kamp 4 og Sagaen om Gunnlaug Ormstunge:

  1. ett avsnitt om motivet i tekstene
  2. ett avsnitt om temaet i tekstene
  3. ett avsnitt om sønnene i tekstene
  4. ett avsnitt om fedrene i tekstene
Oppgava:

Vedlegg: Utdrag fra Min kamp 4 av Karl Ove Knausgård (2010) og utdrag fra Soga om Gunnlaug Ormstunge, skrevet ned på 1200-tallet.

Begge de vedlagte tekstene handler om forholdet mellom far og sønn, men det er 800 år mellom dem. Sammenlign form og innhold i de to tekstene.

Kommentar: Du skal sammenligne både form og innhold, og du skal vise kunnskap om norrøn tid og samfunnet i dag. Du skal gjøre greie for virkemidler i tekstene, vise hvilken funksjon de har og grunngi dine egne tanker om tekstene. Bruk relevant fagspråk.

Oppgave 1. Skriv et avsnitt om motivet

Skriv et avsnitt der du sammenligner motivet i utdragene fra Sagaen om Gunnlaug Ormstunge og Min kamp 4. Les først gjennom presentasjonen under og følg råda du får her.

  • Tips: Ha gjerne modellteksten på side 4 i presentasjonen foran deg mens du skriver avsnittet ditt.

Oppgave 2. Skriv et avsnitt om tema

Nå har du lært deg hvordan du kan strukturere et avsnitt. Da er du klar for neste steg – å skrive et avsnitt der du sammenligner temaet i tekstene.

Denne gangen vil du finne et nytt tips i presentasjonen under: Hvordan skal du gå fram for å skape magisk språkflyt i teksten din? Se gjennom presentasjonen under. Helt nederst på denne sida vil du dessuten finne lenke til ei side med oversikt over gode setningskoblere.

Hva med tekst i kontekst?

Når du blir bedt om å sammenlikne tekster fra ulike perioder, vil det være rart om du ikke skulle skrive noe om den konteksten tekstene kom ut i. Men hvor skal du skrive om dette?

Vi foreslår at du skriver om konteksten der det er naturlig. Når du skal skrive om motiv og tema i de to tekstene, er det for eksempel veldig naturlig at du skriver noe om ære og ætt, som jo var så typisk for ættesagaene. Kanskje vil du ha et eget avsnitt om tekst i kontekst? Eller synes du det er bedre å flette det inn i avsnittene du allerede har om motiv og tema?

Velg den løsninga du selv syns fungerer best.

I modellteksten, der vi sammenligner ei amerikansk novelle fra 1997 med en norsk roman fra 2003, ville vi for eksempel hatt et eget avsnitt om tekst i kontekst etter avsnittene om motiv og tema. Her skriver vi om hvordan konteksten, tid og sted for tekstene, har påvirka innholdet:

Oppgave 3. Skriv et avsnitt om Gunnlaug og Karl Ove

Du bør skrive et avsnitt som sammenligner Gunnlaug og Karl Ove. Bruk det du har lært til nå om hvordan du skal bygge opp avsnitt og skape god flyt i språket ditt.

I presentasjonen under vil du i tillegg lære om hvor viktig det er å bruke sitater når du skriver om litteratur. I tillegg skal vi se på hvordan du baker sitater fra tekster elegant inn i avsnittet ditt.

Tips til sammenligninga av Karl Ove og Gunnlaug

Hvem av karakterene kommer vi inn i tankene til, og hvem gjør vi det ikke med? Hvilken effekt har dette på hvordan vi oppfatter de to ungguttene?

Hvordan prøver Karl Ove å framstå for faren og stemora?

Hvordan røper avslutninga av utdraget hva Karl Ove føler for faren sin?

Hvilke replikker og handlinger karakteriserer Gunnlaug i utdraget?

Hvordan hadde Karl Ove fungert som sagahelt?

Oppgave 4. Skriv et avsnitt om fedrene

Et siste avsnitt om innholdet i tekstene kan være ei sammenligning av de to fedrene i utdraget. Bruk alt du har lært til nå om

  • god struktur i avsnittet
  • språkflyt
  • hvordan og hvorfor bruke sitater
Tips til sammenligning av fedrene

Hvem av dem virker som at de bryr seg mest om sønnene sine?

Hvilke sitater kan du bruke for å få fram hvem som bryr seg mest?

Hvordan bidrar replikkene til fedrene med å karakterisere dem?

Relatert innhold

CC BY-SASkrevet av Åsa Abusland.
Sist faglig oppdatert 18.01.2021

Læringsressurser

Å sammenligne tekster