Hopp til innhold

Fagstoff

NABC-metoden

Det finnes mange ulike måter å jobbe fram ideer på. NABC-metoden er en metode som kan brukes til å avdekke behov hos brukerne og utvikle ideer. Den kan også være en hjelp til å vurdere hvor gode ideene dine er.
Fisker har fått hai på kroken. Illustrasjonsfoto.

Du har en idé. Men kan ideen din utvikles til noe mer enn en idé?

NABC-metoden

NABC-metoden ble utviklet på Stanford Research Institute i USA. Metoden er kjennetegnet ved at den setter brukerne og deres behov i sentrum. I tillegg kan den fungere som en sjekkliste for ideer som du har utviklet ved hjelp av andre metoder. De fire bokstavene NABC står for hvert sitt kriterium som må innfris for at en idé skal kunne brukes:

  • N står for behov – need
  • A står for fremgangsmåte – approach
  • B står for fordeler – benefits
  • C står for konkurranse – competition

Behov

Hva slags behov har brukerne? Eller hvis du allerede har en idé – er det noen som trenger den? Hvem kan målgruppen for ideen være? Det viktigste med en idé er at noen kan bruke den. Uten nytteverdi er det bare en god idé som ingen trenger. Selv om du tror at du kjenner andres behov, kan det være lurt å involvere brukere eller kunder for å sjekke om de er enige i vurderingene dine.

Lag spørreskjema og send rundt, eller gjør intervjuer med potensielle brukere. Ikke vær redd for å gå i dybden når du stiller spørsmål.

Fremgangsmåte

Beskriv hva ideen går ut på og finn ut hvordan du bør gå fram for å realisere den. Hva slags aktiviteter og arbeidsmetoder vil fungere best? Hvordan støtter ideen din behovene til målgruppen?

Fordeler

Hva får brukerne og kunder ut av ideen? Hva kan andre samarbeidspartnere få ut av ideen? Hvilken effekt vil den ha? Hva gjør ideen nytenkende, innovativ og nødvendig?

Konkurranse

Finn ut av hva konkurrentene gjør. Hvordan er virkeligheten som konseptet må fungere i? Vil ideen og konseptet ditt klare seg i konkurranse med andre? Hva slags risiko er forbundet med ideen? Finnes det alternative løsninger?

Uansett hva slags idémetode du bruker, er det viktig å skille den kreative idéutviklingsfasen og vurderingsfasen i en idéprosess fra hverandre. I idéarbeid er alt lov, mens vurderingsarbeid går ut på å se med kritisk blikk på det som kom ut av idéprosessen. Det er ikke noe i veien for å gjenta begge faser flere ganger, men ikke samtidig.

Tre urmakere som reparerer digre urskiver. Illustrasjon.
CC BY-SASkrevet av Ellen Johansen.
Sist faglig oppdatert 19.09.2017

Læringsressurser

Teknikker for idéutvikling