Hopp til innhold

Historie (PB)

  Demokrati, ideologier og medborgerskap

  Hvordan har demokratiet utviklet seg gjennom tidene? Hvordan har ideologier påvirket demokratiet? Og hvordan har ulike mennesker kjempet for selvstendighet og myndiggjøring? Dette er noen av spørsmålene vi skal se på under dette emnet.

  Ideologier og politiske omveltninger

  Hvilke tanker og ideologier har ligget til grunn for ulike politiske omveltninger fra opplysningstiden og fram til i dag? Dette er spørsmål vi skal se på i arbeidet med dette emnet. Vi skal også se på hvordan disse omveltningene har hatt betydning for demokratisk deltakelse.

  Læringsressurser

  Ideologier og politiske omveltninger