Hopp til innhold

Historie (PB)

  Demokrati, ideologier og medborgerskap

  Hvordan har demokratiet utviklet seg gjennom tidene? Hvordan har ideologier påvirket demokratiet? Og hvordan har ulike mennesker kjempet for selvstendighet og myndiggjøring? Dette er noen av spørsmålene vi skal se på under dette emnet.

  Velferdsutviklingen i Norge på 1900-tallet

  Det har vært stor velferdsutvikling i Norge på 1900-tallet. Når du har jobbet med dette emnet, skal du kunne gjøre rede for denne velferdsutviklingen, og kunne drøfte hvilke konsekvenser den har hatt for menneskers liv.

  Læringsressurser

  Velferdsutviklingen i Norge på 1900-tallet